Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Wydziały


nr pokoju
WYKAZ STANOWISK
nr telefonu
26
Kancelariabiuro(at)pzdw.pl
Ewa Sudoł-Sikora
17 860-94-55
faks 17 860-94-56
DYREKCJA
26
Piotr Miąso
Dyrektor Naczelny
17 860-94-55
26
-
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią
17 860-94-55
26
Magdalena Rak
Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
17 860-94-55
25
Wojciech Buczak
Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
17 860-94-55
35
Ewa Dobrowolska
Główny Księgowy
17 860-94-92
SAMODZIELNE STANOWISKA
8
Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
17 860-94-83
33
Aldona Gujda rzecznik(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Informacji Publicznej
17 860-94-81
33
Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
17 860-94-86
32
Tadeusz Mach tajna(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych
17 860-94-97
46
Stanowisko ds. Tras Rowerowych
17 860-94-96
 
SEKCJE
 
6
Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl
Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk
17 860-94-61
44
Sekcja Informatyczna it(at)pzdw.pl
p.o. Kierownik – Jacek Bieniasz
17 860-94-52
WYDZIAŁY
30
Wydział Kadr i Płac kadry(at)pzdw.pl
Naczelnik – Ewa Mach
17 860-94-54
22
Wydział Inżynierii Ruchu wr(at)pzdw.pl
Naczelnik – Bartosz Rykała
17 860-94-58
21
Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl
Naczelnik – Piotr Więcek
17 860-94-79
3
Wydział Ochrony Środowiska wos(at)pzdw.pl
Naczelnik – Edyta Trzyna
17 860-94-71
5
Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl
Naczelnik – Maciej Wielgosz
17 860-94-76
24
Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl
Naczelnik – Artur Wierzbicki
17 860-94-78
27
Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl
Naczelnik – Jakub Frankowski
17 860-94-77
4
Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl
Naczelnik – Grzegorz Nosek
17 860-94-62
36
Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl
Naczelnik – Mariusz Górak
17 860-94-90
29
Wydział Inwestycji Jednorocznych wj(at)pzdw.pl
Naczelnik – Bogusław Gotkowski
17 860-94-82
41
Wydział Inwestycji Wieloletnich wi(at)pzdw.pl
Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała
17 860-94-74
31a
Wydział Finansowo - Księgowy ksiegowosc(at)pzdw.pl
Naczelnik – ---
17 860-94-67
8
Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl
Naczelnik – Jerzy Osak
17 860-94-83
 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
17 860-94-94
faks 17 860-94-60
Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @

Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-26 10:55:10

Data modyfikacji: 2018-01-03 09:15:18

Wersja: 63 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:43:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:44:30
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:46:29
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:48:56
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:02:34
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:02:44
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:04:52
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:13:00
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:14:44
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:15:18
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:28:56
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:29:02
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:30:18
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:35:45
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:35:50
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-04 09:04:18
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-04 09:04:26
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-01-26 10:10:48
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-01-26 10:14:35
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-03-07 13:20:37
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-03-07 13:33:27
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-03-07 14:36:21
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-03 22:49:27
Podgląd
Wersja
24
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-27 07:52:04
Podgląd
Wersja
25
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-01 07:49:31
Podgląd
Wersja
26
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:13:47
Podgląd
Wersja
27
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:17:16
Podgląd
Wersja
28
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:19:54
Podgląd
Wersja
29
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-07 07:17:52
Podgląd
Wersja
30
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-06-26 09:16:37
Podgląd
Wersja
31
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-09-04 12:43:03
Podgląd
Wersja
32
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-12-07 11:46:28
Podgląd
Wersja
33
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-12-07 11:47:03
Podgląd
Wersja
34
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:49:26
Podgląd
Wersja
35
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:55:52
Podgląd
Wersja
36
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:58:06
Podgląd
Wersja
37
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-10 09:06:14
Podgląd
Wersja
38
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-10 09:08:01
Podgląd
Wersja
39
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-24 13:56:51
Podgląd
Wersja
40
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-10-03 09:54:41
Podgląd
Wersja
41
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-10-03 13:58:26
Podgląd
Wersja
42
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-10-15 14:06:46
Podgląd
Wersja
43
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-11-07 09:28:18
Podgląd
Wersja
44
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-12-03 12:48:14
Podgląd
Wersja
45
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-04-17 09:26:07
Podgląd
Wersja
46
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-06-01 07:55:37
Podgląd
Wersja
47
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-20 08:37:04
Podgląd
Wersja
48
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-24 14:55:49
Podgląd
Wersja
49
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-07-28 13:48:30
Podgląd
Wersja
50
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:06:42
Podgląd
Wersja
51
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:41:21
Podgląd
Wersja
52
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:44:56
Podgląd
Wersja
53
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-12-01 10:29:09
Podgląd
Wersja
54
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-12-08 11:31:47
Podgląd
Wersja
55
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-04-19 10:48:57
Podgląd
Wersja
56
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-07-30 14:06:06
Podgląd
Wersja
57
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-07-30 14:08:43
Podgląd
Wersja
58
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-08-24 14:17:41
Podgląd
Wersja
59
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-09-17 11:22:56
Podgląd
Wersja
60
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:10:29
Podgląd
Wersja
61
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:28:59
Podgląd
Wersja
62
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:50:02
Podgląd