STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-21      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2018-01-12      Przetarg
„Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica.”

Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WFU/28/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w DDUE w dniu 18.10.2017r. zostało opublikowane w dniu 21.11.2017r.
Termin realizacji : Termin wykonania robót do dnia 21.11.2018r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 161 500,00 PLN brutto
Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena - 60%
okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Bartosz Szyndak, Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Maciej Wielgosz, Justyna Janeska- Kaleta – Wydział Mostów
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 11.01.2018r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 11.01.2018 r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.


Data ogłoszenia : 2017-11-17
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-12-12 13:46:03