STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-21      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2018-01-12      Przetarg
„Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Podkarpacki Zarząd  Dróg Wojewódzkich

35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu

Koniaczów 34a

37-500 Jarosław, Koniaczów 34a

Ogłoszenie postępowania


Przetarg publiczny (aukcja) na zbycie drewna pozyskanego z wycinki w związku z realizacją zadania pn. :”Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyn

 

Rodzaj drewna

ilość [mp]

cena za [1m3]

Cena wywoławcza brutto w [zł]

Razem

Kwota wadium brutto w [zł]

drzewo mieszane

95,00

71,46

6788,70

6788,70

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudzień 2017r. o godz. 9:00  w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu z/s w Koniaczowie  Koniaczów 34a, 37-500 Jarosław pok. nr 5

Warunkiem do przystąpienia do przedmiotowego przetargu  jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium należy wpłacić w kasie PZDW pok. Nr 1 lub przelewem elektronicznym na konto sprzedającego 
nr.  39 1020 4391 0000 6102 0159 2427. Środki wpłacone na poczet wadium muszą znajdować się na koncie sprzedającego  najpóźniej do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym aukcję.

Drewno przeznaczone do sprzedaży w przedmiotowej aukcji można oglądać w m. Tryńcza na bazie materiałowej PRD Mielec przy drodze wojewódzkiej 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica(punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rejonem. Oględziny drzewa do 7 grudzień 2017r  

Nabywca zobowiązany jest do podpisania protokołu z aukcji oraz odbioru faktury VAT w terminie 5 dni od dnia zakończenia aukcji.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji wylicytowania drewna przez uczestnika aukcji, a nie uiszczenia wpłaty za jego nabycie na podstawie wystawionej f-ry VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia f-ry. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub nie będą brały udziału w aukcji, zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu w kasie (tylko wpłacone gotówką w kasie PZDW).


Wszelkie dane dotyczące licytacji są umieszczone na naszej stronie:  aukcjadrewno2017.zip

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-12-12 13:46:03