Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Całkowita wartość Projektu (wg umowy o dofinansowanie Projektu): 85 586 780,19 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 01 kwietnia 2019 r.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wartość dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 72 748 763,15 zł.

Ogólna charakterystyka projektu

Wchodząca w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) gmina Czudec leży przy skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek prowadzącej do przejścia granicznego ze Słowacją oraz drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, która jest jedną z ważniejszych tras z Jasła i Krosna w kierunku Rzeszowa, a dalej Warszawy i Lublina. Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 988 przez ścisłe centrum miejscowości Czudec stwarza znaczne problemy komunikacyjne – tworzenie się „zatorów” powodujących niewspółmiernie duże straty czasu w stosunku do długości trasy. Negatywnie wpływa również na stan bezpieczeństwa oraz środowiska – zwiększona emisja hałasu i spalin.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w m. Babica do początku obwodnicy Czudca wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej
w kierunku centrum Czudca

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 (obwodnica Czudeca zlokalizowana
w większości pomiędzy istniejącą linią kolejową a rzeką Wisłok – na terenach pól uprawnych, nieużytków i starorzecza Wisłoka)

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudeca do granicy
m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca.

 

Łączna długość nowego odcinka drogi (obwodnica Czudca): 2,46 km

Łączna długość rozbudowywanego odcinka: 1,93 km

W ramach projektu przewidziana jest również m.in.:

- budowa, rozbudowa skrzyżowań (w tym 2 rond) z istniejącymi drogami wraz z przebudową tych dróg w strefie skrzyżowań

- budowa dróg dojazdowych, przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych

- budowa mostu na potoku Wola wraz z odcinkowym umocnieniem koryta potoku

- budowa 2 estakad (nad linią kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło i drogą powiatową nr 1917R oraz nad linią kolejowej nr 106 i obszarem chronionym Natura 2000)

- budowa przepustów

- budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- budowa, przebudowa: chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych

- budowa, przebudowa odwodnienia drogi wraz z odcinkową budową kanalizacji deszczowej

- budowa oświetlenia drogowego

- budowa elementów ochrony środowiska.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-19 19:14:57

Data modyfikacji: 2018-12-12 08:24:21

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 19:14:58
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-02-27 15:30:19
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-12-10 10:21:48
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-12-10 10:22:36
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-12-12 08:23:10
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo