Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Lepszy dojazd do autostrady

Kierowcy mogą już korzystać z nowego łącznika drogowego do autostrady. Oficjalnie otwarty 17.07.2019 r. łącznik ma długość nieco ponad dwóch kilometrów i łączy zjazd z autostrady A4 w węźle „Przeworsk” z drogą krajową nr 94 w miejscowości Gwizdaj. Na otwarciu drogi Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali wicemarszałkowie Ewa Draus i  Piotr Pilch.

W uroczystości uczestniczyła również Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele samorządów: Powiatu Przeworskiego ze Starostą Bogusławem Urbanem, Miasta Przeworsk z Burmistrzem Leszkiem Kisielem i Gminy Przeworsk z Wójtem Danielem Krawcem. Obecni byli również oczywiście przedstawiciele wykonawcy róbót na czele z Dariuszem Kosiorowskim - Prezesem MPDiM Rzeszów i Zbigniewem Wolanem - Prezesem Wolmost Rzeszów oraz przedstawiciele inwestora - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie: Edyta Bochenek - Kierownik Projektu, Andrzej Iwaszek - Inspektor Nadzoru, Zbigniew Bojarski - Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu. Uroczystość poprowadził Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska jest inwestycją województwa podkarpackiego. Został on zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dzięki nowej drodze ruch z autostrady A4 do drogi krajowej nr 94 zostanie skierowany z ominięciem centrum Przeworska. Przeworsk ominą również pojazdy poruszające się w relacji Rzeszów – Sieniawa – Biłgoraj.

Wicemarszałek Ewa Draus podkreślała znaczenie rozbudowywanej na Podkarpaciu infrastruktury drogowej dla rozwoju gospodarczego regionu.

Jest to krótki odcinek drogi ale niezwykle ważny dla całego układu komunikacyjnego Przeworska, powiatu, ale też województwa, gdyż każdy zjazd z autostrady i połączenie go z drogami krajowymi, wojewódzkimi, jest niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Przeworsk od wielu lat postulował o budowę łączników, o nowe rozwiązania komunikacyjne, transportowe, bo zawsze to było „wąskie gardło” i miasto zawsze było zablokowane zarówno przez ruch towarowy, jak i osobowy. Dlatego bardzo cieszymy się, że te problemy są rozwiązywane sukcesywnie. W ubiegłym roku został oddany zjazd w Gorliczynie rozbudowana została droga wojewódzka nr 835 do Sieniawy, jednocześnie jest przebudowywany most na Sanie, co usprawni ruch towarowy, jak i ruch pojazdów w kierunkach: północnym, wschodnim i zachodnim – powiedziała wicemarszałek Ewa Draus.

Z kolei wicemarszałek Piotr Pilch odczytał list od marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego skierowany z tej okazji do marszałka Władysława Ortyla:

[…] Zdaję sobie sprawę, jak ważnym zadaniem jest rozbudowa infrastruktury drogowej, która zapewnia bezpieczeństwo komunikacyjne oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju. Cieszę się zatem ze została zrealizowana strategiczna inwestycja która z pewnością korzystnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców regionu. […] Życzę by droga służyła jak najlepiej całej lokalnej społeczności, jak również pozostałym użytkownikom – napisał marszałek Kuchciński.

W ramach inwestycji wybudowano także wiadukt nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka, odcinki dróg dojazdowych dla potrzeb obsługi przyległego terenu, rondo turbinowe na połączeniu z drogą krajową nr 94, skrzyżowania, zjazdy, chodniki, system odwodnienia powierzchniowego, przepusty drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie.

Zrealizowana inwestycja jest częścią większej całości. W poprzedniej perspektywie finansowej wybudowano łącznik A4 – DK835 w Gorliczynie, natomiast w ubiegłym roku zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Sieniawa – Gorliczyna. W trakcie realizacji jest przebudowa mostu na rzece San w Ubieszynie, projektowany jest także odcinek Przeworsk – Kańczuga, wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 835, który będzie stanowił domknięcie jej przebiegu po zachodniej stronie Przeworska.

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Wartość zadania wyniosła prawie 24 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR to prawie 20 mln zł.


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-05-2023 r.

Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z DW nr 986 w miejscowości Ostrów - karta informacyjna

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zamieszcza w linku poniżej... czytaj dalej

Ruszyła budowa drugiego mostu w Jarosławiu
Inwestycja
Data dodania: 19-05-2023 r.

Ruszyła budowa drugiego mostu w Jarosławiu

W dniu 16 maja 2023 roku odbyło się symboliczne wbicie łopaty dla inwestycji składającej s... czytaj dalej

Likwidacja szkód powodziowych – zakończenie programu RFIL
Inwestycja
Data dodania: 28-04-2023 r.

Likwidacja szkód powodziowych – zakończenie programu RFIL

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację dwulet... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego