Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Otwarcie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle

11 sierpnia odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi w związku z zakończeniem budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w Jaśle.

Nowa droga powstała jako część polsko-słowackiego projektu w ramach INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020. Wartość projektu po stronie polskiej to ponad 36,5 mln złotych. Ponad 16 mln złotych to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Swój udział w finansowaniu projektu mają miasto Jasło z kwotą prawie 4,2 mln złotych oraz powiat jasielski z kwotą ponad 2,2 mln złotych.

W uroczystości udział wzięli m.in: Alicja Zając - senator RP, Bogdan Rzońca - poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Pilch - wicemarszałek Województwa, Wojciech Zając - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Joanna Bril - radna Województwa, Marta Jakowska - z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury w PUW, Maria Michur-Ziemba - z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Małgorzata Adamska-Chmiel - z-ca Burmistrza Jasła, Bogdan Tarnawski - dyrektor GDDKiA o. Rzeszów, Adam Matuszewski - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo -Mostowych w Jaśle (Wynonawca inwestycji), Tadeusz Winiarski - prezes Zarządu Krośnieńskiej Dyrekcji Inwestycji (Inżynier kontraktu) oraz Piotr Miąso - dyrektor PZDW. Nie zabrakło również zaangażowanych w ten projekt przedstawicieli ze Słowacji.

To jest bardzo ważna droga. Cieszę się, że udało się wspólnie z lokalnymi samorządami stworzyć montaż finansowy i zrealizować tę inwestycję. Muszą być dobre drogi dojazdowe do miejsc turystycznych na Podkarpaciu, to wpływa na rozwój regionu - mówił podczas otwarcia wicemarszałek Piotr Pilch.

Wybudowana droga jest nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 992, która biegnie z Jasła przez Nowy Żmigród - Kąty - Krempną aż do granicy państwa. Nowy trakt powstał pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Floriańskiej i Kasprowicza a skrzyżowaniem ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego.

Zakres zadania po stronie polskiej:

- budowa 2,1 km nowego odcinka drogi wojewódzkiej

- budowa zatok autobusowych,

- budowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- budowa jezdni dodatkowych,

- budowa ciągu pieszo rowerowego,

- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa stacji pomiarowej,

- przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej).

W ramach wspólnego projektu po stronie słowackiej przeprowadzana jest modernizacja drogi III / 3490 Raslavice - Lopúchov -Stuľany i III / 3500 Stuľany – Kuková.

Głównym celem inwestycji jest poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T.

                                                                                                                                                                                                  Tekst: PZDW, UMWP, Foto. UMWP

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-05-2023 r.

Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z DW nr 986 w miejscowości Ostrów - karta informacyjna

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zamieszcza w linku poniżej... czytaj dalej

Ruszyła budowa drugiego mostu w Jarosławiu
Inwestycja
Data dodania: 19-05-2023 r.

Ruszyła budowa drugiego mostu w Jarosławiu

W dniu 16 maja 2023 roku odbyło się symboliczne wbicie łopaty dla inwestycji składającej s... czytaj dalej

Likwidacja szkód powodziowych – zakończenie programu RFIL
Inwestycja
Data dodania: 28-04-2023 r.

Likwidacja szkód powodziowych – zakończenie programu RFIL

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację dwulet... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego