Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Koniaczów - Zapałów

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych

Przedmiotowa inwestycja przebiega w całości w województwie podkarpackim, na terenie powiatu jarosławskiego i gmin Jarosław oraz Wiązownica. Rozbudowa ma początek w km 5+469,00 i koniec w km 17+432,00. Początek przedsięwzięcia znajduje się w miejscowości Koniaczów, jest usytuowany w miejscu styku i dowiązany do przedsięwzięcia „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów”.

Droga wojewódzka nr 865 jest jednym z istotnych elementów sieci drogowej regionu. Droga ta jest obciążona w znacznej części ruchem tranzytowym, który aktualnie przebiega przez województwo podkarpackie w kierunku przejścia granicznego w Hrebenne, stanowiąc przyczynę uciążliwości dla uczestników ruchu jak i mieszkańców regionu.

Podstawowym celem inwestycji jest poszerzenie jezdni do szerokości 7,00 m przy jednoczesnej poprawie systemu odwodnienia drogi oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana rozbudowa jest korektą drogi po istniejącym śladzie, polega na dostosowaniu drogi wojewódzkiej do wymaganej klasy G i wymaganych obciążeń. 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych:
•    dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do obciążenia 115 kN/oś poprzez przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej polegającą na wymianie warstw istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzeń w celu uzyskania jezdni o szer. 7,00 m,
•    korektę łuków poziomych wraz z korektą wysokościową niwelety drogi,
•    wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 0,50 m wraz z umocnionymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m,
•    rozbudowę skrzyżowań wraz z odcinkami wlotów dróg publicznych innych kategorii,
•    przebudowę istniejących chodników i budowę nowych chodników oraz ciągów (ścieżek) pieszo-rowerowych,
•    przebudowę istniejących zatok autobusowych i budowę nowych zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków nie wyposażonych w zatoki,
•    odtworzenie rowów drogowych poprzez ich budowę lub przebudowę, wraz z budową rowów krytych na odcinkach gdzie nie jest możliwe odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo rowem otwartym,
•    umocnienie powierzchniowe rowów,
•    wzmocnienie słabonośnego podłoża,
•    rozbiórkę istniejącego mostu wraz z budową nowego mostu w miejscowości Ryszkowa Wola,
•    rozbiórkę istniejących przepustów wraz z budową nowych przepustów,
•    budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi wojewódzkiej,
•    budowę oświetlenia drogowego,
•    budowę kanału technologicznego,
•    usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną kolidującą z rozbudowywaną drogą,
•    przestawienie istniejących wiat przystankowych,
•    wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
•    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną rozbudową,
•    wykonanie nasadzeń nowych drzew,
•    realizację rozwiązań wynikających z spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
•    odtworzenie istniejących punktów i słupków referencyjnych,
•    zmianę przebiegu granic pasa drogowego w dostosowaniu do rozwiązań projektowych,
•    inne roboty niezbędne do przeprowadzenia inwestycji.

Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – II kwartał 2022 r.

Roboty budowlane przewidziane są do realizacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Link do planów zagospodarowania terenu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 865 znajduje się poniżej.
http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/Df5WT7YlCR01yXB


Zobacz również poprzednie aktualności

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa"
Inwestycja
Data dodania: 06-10-2021r.

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa"

W dniach 27 – 28 września br.  odbyła  się konferencja podsumowująca proje... czytaj dalej

Przedłużenie zamknięcia DW 993 na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród
Utrudnienie
Data dodania: 24-09-2021r.

Przedłużenie zamknięcia DW 993 na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, o przedłużeniu do dnia 23 pa... czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021
Komunikat
Data dodania: 02-09-2021r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021

PZDW w Rzeszowie ponownie bierze udział Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, w ramach k... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego