Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozeznanie rynku w zakresie wykonanie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (PBU) 2014 – 2020

         W imieniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie
i przesłanie wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie w naszej jednostce „Audytu”  zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (PBU) 2014 – 2020 „Extension/rebuilding of the regional road No. 885 Przemyśl - Hermanowice – State Border in km 3+642 – 10+257”.
PZDW jest samorządową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Województwa Podkarpackiego, nie posiadającą osobowości prawnej - na stronie internetowej  www.pzdw.pl w zakładce BIP znajduje się Statut oraz Regulamin organizacyjny naszej jednostki.
Oferta ma na celu oszacowanie przedmiotu zamówienia i na obecnym etapie nie będzie traktowana jako propozycja współpracy. 
Wymagania odnośnie osoby dokonującej audytu w PZDW, oczekiwania dotyczące zakresu audytu i wstępne terminy jego realizacji przekazujemy  w załączeniu :  audytorpbu2014-2020.zip
    Prosimy o przekazanie do dnia 21 czerwca 2019 r. w postaci skanu/zdjęcia wstępnej oferty (wraz z danymi kontaktowymi wg. załączonego wzoru) na adres poczty elektronicznej biuro@pzdw.pl, faksem  pod nr 017 86 09 456 lub oryginału pocztą na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów.
Brak odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie będzie traktowany jako brak zainteresowania naszą propozycją.

 

 


Zobacz również poprzednie aktualności

Informacja w sprawie pracy zdalnej w PZDW w Rzeszowie
Komunikat
Data dodania: 26-01-2022r.

Informacja w sprawie pracy zdalnej w PZDW w Rzeszowie

W związku z zaostrzającą się w kraju sytuacją epidemiczną Podkarpacki Zarząd Dróg W... czytaj dalej

życzenia świąteczne
Komunikat
Data dodania: 24-12-2021r.

życzenia świąteczne

Chwil wypełnionych radością, niosących spokój i odpoczynek. Budującyc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego