Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2021-01-12

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San w m. Munina i Sobiecin

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 1 146 532,20 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 917 225,76 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 06.03.2020 r.

Planowany termin wykonania zadania:  30.11.2021 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Trasa drogi zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowości Munina i Sobiecin, przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i przebiega przez tereny zalewowe rzeki San oraz nieużytki rolne. Początek nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 zlokalizowano na węźle drogowym „Jarosław-Munina” DK 94. Na węźle tym zaplanowano rozbudowę w zakresie budowy nowych łącznic i dwóch rond w celu zapewnienia możliwości skrętnych we wszystkich relacjach. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie, natomiast za mostem w nasypie i po istniejącym terenie. Nad rzeką San, wałem przeciwpowodziowym drogą wewnętrzną oraz nad terenami zalewowymi zaplanowano obiekt mostowy o długości całkowitej 624 m z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Koniec nowego odcinka DW 865 zaprojektowano w formie skrzyżowania typu rondo z DP 1719R.

Odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez rowy otwarte i kanalizację deszczową. Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zapewniono poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i nie przewiduje się rozbiórek budynków.

Zakres rzeczowy projektu

Droga wojewódzka nr 865:

- Klasa drogi – „G”

- Długość odcinka drogi – 1900 m (wraz z mostem)

- Kategoria ruchu – KR 4

- Obciążenie – 115 kN/oś

- Przekrój jezdni – 1 x 2

- Szerokość jezdni = 2 x 3,50 m

- Pobocza bitumiczne – 2 x 0,5 m

- Pobocza z kruszywa – 2 x 0,75 m

- Ścieżki rowerowe – 2 x 2,50 m

 

Obiekt mostowy na rzece San:

- Klasa obciążenia – „A” + Stanag C2021

- Długość całkowita – 624 m

- Rozpiętości teoretyczne przęseł – 50,0 + 60,0 + 3x70,0 + 2x60,0 + 100,0 + 60,0 m

- Konstrukcja ustroju nośnego przęseł – skrzynkowa sprężona

- Szerokości użytkowe:

jezdnia – 2 x 3,50 m

opaski – 2 x 0,50 m,

ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszych – 2 x 2,90 m


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-01-12 13:27:24

Data modyfikacji: 2022-01-02 12:39:58

Wersja: 6

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-12 13:27:25
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-12 15:00:45
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-13 11:26:19
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-13 12:03:33
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-01-14 13:18:07
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego