Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2018-08-22 10:32:37


Drukuj

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000€

Nazwa zamówienia:

Przetarg publiczny (aukcja II) na sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych.

Wadium:

zał.1

Przetarg (aukcja II) odbędzie się w dniu 09 września 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a. (świetlica - sutereny).

Warunkiem przystąpienia do przedmiotowego przetargu jest wniesienie wadium dla poszczególnego środka trwałego wskazanego w wysokości podanej w tabelizał.1 wykaz środków trwałych. Uczestnik aukcji zobligowany jest wpłacić wadium przelewem na rachunek Sprzedającego prowadzony w PKO Bank Polski S.A. nr: 39 1020 4391 0000 6102 0159 2427.

Środki wpłacone na poczet wadium muszą znajdować się na koncie Sprzedającego w terminie 2 dni przed datą aukcji tj. do dnia 06.09.2018r. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty na rachunek PZDW. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium - sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych: lp…., nazwa…… nr inwent…..”. Wadium powinno być wpłacone na każdy środek trwały osobno. Dowód wpłaty wadium Uczestnik powinien przedłożyć Organizatorowi aukcji przed jej rozpoczęciem.

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży w przedmiotowej aukcji można oglądać we wskazanych w tabeli lokalizacjach w jednostkach terenowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Rejonami. Oględziny środków trwałych w jednostkach terenowych przewidziano do dnia 06 września 2018r.

Uczestnik postępowania zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem – zał.2 w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu publicznego (aukcji) na sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych zamieszczonym na stronie internetowej, podpisania Oświadczenia do Regulaminu (załącznik do Regulaminu), a także zapoznania się z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności dotyczącego RODO – zał.3


Drogi i mosty
Oferty pracy
logo