Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 15-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Zadanie Nr 1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka; Zadanie Nr 2 – Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w roku 2019 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – zadanie nr 7.6. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2019r. – III przetarg – (Zadanie nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego (fabrycznie nowego) – 1 szt. dla potrzeb PZDW w Rzeszowie o roku produkcji 2019. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2019 r.- II przetarg czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo