Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 17-07-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadań: Zadanie nr 1 - „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec” Zadanie nr 2: - „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budowa obwodnicy Oleszyc”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-07-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w m. Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska na podstawie dokumentacji pn.: »Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stara Wieś” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-07-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu dla zadania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i buduj” zadania pn: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-07-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 1+395 - 1+696 w miejscowości Huzele. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-07-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 464+179 - 464+548,75 str. prawa (kilometraż wg dawnej drogi krajowej Nr 19 Lublin – Rzeszów) w m. Jasionka czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-07-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) kładek na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-07-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku socjalno - warsztatowego na bazie RDW Rymanów w m. Wysoczany. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-07-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo