Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 19-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Trześniów wraz z zatoką autobusową oraz w m. Jasionów i Buków z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 10+294 – 10+410 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 10+336 strona prawa w m. Trześniów. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+100 – 8+240 strona prawa w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszego w km 61+540,7 - 61+721,7 strona lewa w m. Dębica(ul. Sandomierska)” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów, polegająca na budowie chodnika w km 2+485 do km 2+705 strona lewa w m Koziarnia. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 210+962,00 -211+052,00 strona lewa w miejscowości Dydnia czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (5 zadań) IV kwartał 2018r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 27+462,25 – 27+655,00 str. prawa w m. Zalesie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu elementów odwodnienia oraz zabezpieczenie osuwiska na drodze wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna w km 36+400 w m. Cisna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+238,4 -217+307,0 strona prawa w miejscowości Niebocko czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo