Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 23-03-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Dębica, ul. Sandomierska, km 61+470-61+750 str. prawa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-03-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr DW 855 w m. Zdziechowice, Nr DW 871 w m. Stale” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-03-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2018-2020 roku – Zadanie 1-15 – Dostawa oleju opałowego w 2018-2020 roku – Zadanie nr 15 PZDW RZESZÓW – III PRZETARG czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-03-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych posypywarek dla potrzeb jednostek terenowych PZDW.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-03-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań – II przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-04-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 213+500 - 213+736 str. lewa w miejscowości Jabłonka czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-04-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę Wisłokę w Woli Mieleckiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 37+809. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-04-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZEŃSKA w km 182+750 - 182+910 w m. Szklary czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo