Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 22-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Kolbuszowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe (likwidacja przełomów) nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2019r. - 3 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa tablic fluorescencyjnych do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie,., czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 0+717 poprzez wymianę kabli sprężających. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Jednostek Terenowych na lata 2020-2022r. – 38 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-08-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa piasku drogowego w roku 2019 i 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 7 zadań czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo