Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 21-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2019 roku – 7 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2019 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2018-2019. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-03-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-03-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 2 zadania - II przetarg (RDW Jarosałw i RDW Łańcut czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo