Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 28-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w m. Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska na podstawie dokumentacji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stara Wieś” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont oraz wzmocnienie konstrukcji pobocza drogi woj. nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyznów, km 7+193 - 7+613 – II przetarg. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-07-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590 - 4+785 w m. Majscowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: „Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030 w ramach zadania: „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+837 – 25 +923 i 26+050 – 26+104 str. prawa w m. Wrzawy. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) - Ustawienie barier ochronnych wraz z przebudową istniejącego chodnika drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 32+051,00-32+146,00 str. L w m. Markowa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+233,8 – 1+420 strona prawa w m. Ustrobna. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo