Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 07-06-2019 09:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+318 - 26+530 str. lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 26+461,67 str. prawa w m. Jurowce” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-05-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Odnowa (remont) drogi wojewódzkiej Nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-05-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 878 z podziałem na dwa zadnia: Zadanie Nr 1 –droga wojewódzka Nr 878 Stobierna – Rzeszów w km 465+220 – 465+378 w m. Jasionka, Zadanie Nr 2 - droga wojewódzka Nr 878 Stobierna – Rzeszów w km 460+930 – 461+145 w m. Stobierna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-05-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Dynów w miejscowości Bachórz. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-05-2019 09:00

Nazwa zamówienia: .Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+697 – 26+938 str. lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Partynia... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-06-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – granica w km 6+595 w m. Zarzecze czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-05-2019 10:30

Nazwa zamówienia: „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW, - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-05-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn na odcinku Harasiuki – Rogóźnia. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo