Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 04-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna: 1.most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785, 2.most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+914, 3.most przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w km 28+590”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego (fabrycznie nowego) – 1 szt. dla potrzeb PZDW w Rzeszowie o roku produkcji 2019. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-12-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1. most przez potok Smolniczek w miejscowości Lutowiska w km 26+378, 2. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 26+946 3. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w k+643....... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych jednego modelu dla potrzeb PZDW w Rzeszowie o roku produkcji 2018 lub 2019 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-01-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2019 r.- II przetarg czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo