Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 04-01-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WDT/10/2020 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 5d82744f-43b3-483a-9893-0758d191f1e9

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw {Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru oferty:

 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-03-17


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-17 08:05:44

Data modyfikacji: 2021-03-17 08:08:28

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-17 08:05:44
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego