Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 29-12-2020 11:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WDT/14/2020 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: c0a94196-639d-4bce-82a9-f3af09bde012

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-03-18


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-18 10:00:25

Data modyfikacji: 2021-03-18 10:02:06

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-03-18 10:00:26
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego