Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 21-01-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/49/2020

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+476

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

 

  

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-03-17


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-03-17 09:28:28

Data modyfikacji: 2021-03-17 09:29:15

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-03-17 09:28:30
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego