Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł


Termin składania ofert: 26-03-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Aktualizacja oprogramowania Lex Omega do wersji Administracja Samorządowa Optimum On-line no limit, licencje na 1 rok od 01.04.2021r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-03-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą sadzonek drzew liściastych do nasadzeń przydrożnych w pasie dróg wojewódzkich na terenie RDW Lubaczów Szczegółowy zakres określony został w formularzu cenowym/ i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-04-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci elektrycznej i teleinformatycznej w RDW Łańcut na potrzeby serwera backupowego - „Dostawa i montaż szafy RACK wraz z materiałami oraz przeniesieniem obecnego punktu dystrybucyjnego do nowej serwerowni„ czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2021 09:30

Nazwa zamówienia: „Dostawa (fabrycznie nowych) opon letnich dla potrzeb PZDW oraz jednostek terenowych w 2021 roku.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-04-2021 10:30

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej KRANZLE B 270 T dla potrzeb RDW Łańcut ” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego