Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich


Adres:

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Kontakt:

Telefon: 17 860-94-50, 17 860-94-55
Fax: 17 860-94-56
E-mail: biuro@pzdw.pl
Adres ESP na Platformie ePUAP: PZDWRzeszow/SkrytkaESP
Oficjalna strona PZDW: www.PZDW.pl

Przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

NIP: 813-29-37-794
REGON: 690587670

Dyrektor:

Piotr Miąso

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

-

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

Magdalena Rak

Główny Księgowy

Ewa Dobrowolska

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Baraniewski
e-mail: iod@pzdw.pl


Uwaga !  W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4,35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

W związku z tym faktury proszę wystawiać na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna : Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.