Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027

15 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu „Od Beskidu Niskiego po Solinę / Od Nizkych Beskid Po Solinu” w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, Priorytet nr 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze. Słowackim partnerem jest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.
W ramach projektu zostanie zmodernizowana infrastruktura zabezpieczająca skarpę w miejscowości Chrewt - po stronie polskiej, a po słowackiej ustabilizowane osuwisko na drodze II/575 za miejscowością Palota. Zadania mają na celu wspieranie przystosowania do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Wartość projektu wynosi 1 454 155,50 EUR, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 781 517,00 EUR.


W dniu 18 kwietnia 2024 r. w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dyrektorzy zarządów dróg Marcel Horváth oraz Piotr Miąso podpisali umowy partnerskie dotyczące współpracy przy realizacji dwóch kolejnych projektów w ramach Priorytetu nr 2: Lepiej połączone Pogranicze. Pierwsze zadanie „Łączymy pogranicze przez Duklę / Spájame pohraničie cez Duklu”, polegać będzie na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 993 i 992 w Nowym Żmigrodzie, a po stronie słowackiej przewidziano przebudowę dróg: III/3541 i III/3586. W ramach projektu „Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich / Spájame pohraničie Východných Karpát” planowana jest  modernizacja drogi wojewódzkiej nr 892 na odcinku od granicy państwa do wsi Radoszyce o długości 5,157 km. Po stronie słowackiej wyremontowany zostanie odcinek drogi II/57 Havaj do wsi Malá Poľana o długości 2,575 km.
Realizacja projektów, dzięki poprawie jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym, będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, kulturę i edukację oraz rozwój usług. Przełoży się również na wzrost zainteresowania walorami turystycznymi regionu, zarówno ze strony mieszkańców pogranicza, jak i osób odwiedzających pogranicze słowacko-polskie.


Udział w programie INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 stanowi kontynuację współpracy Województwa Podkarpackiego z Krajem Preszowskim. W ramach poprzedniego programu INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020 PZDW wraz ze słowackim partnerem, zrealizował 3 projekty dzięki którym poprawiona została infrastruktura drogowa na ważnych, przygranicznych szlakach transportowych.

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego