Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Wykaz prowadzonych przez PZDW w Rzeszowie Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130 000 zł dostępny jest na stronie: ezamowienia.gov.pl
W polu „Nazwa zam.:” należy wpisać PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, aby zobaczyć wszystkie postępowania prowadzone przez zamawiającego.


Wykaz prowadzonych przez PZDW w Rzeszowie Zamówień Publicznych których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł dostępny jest z poziomu menu lub bezpośrednio pod linkiem poniżej:
Zamówienia których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego