Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Stacje paliw i inne obiekty w otoczeniu drogi


Informacja dotycząca lokalizacji obiektów budowlanych na działkach przylegających do działki pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych należy złożyć bezpośrednio do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich:

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle 38-200 Jasło ul. Niegłowicka 6a, tel. 13 443 51 20,

 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu 37-500 Jarosław, Koniaczów 34a, tel. 16 62 10 940,

 3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie 37-100 Łańcut ul. Polna 3b, tel. 17 22 52 666,

 4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie 37-600 Lubaczów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, tel. 16 63 29 800,

 5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a, tel. 17 58 37 561,

 6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, tel. 15 84 29 289,

 7. Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie 38-520 Rymanów, ul. Dworska 23, tel. 13 43 55 130,

 8. Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustianowej Górnej 38-700 Ustrzyki Dolne, Ustianowa Górna 95, tel.13 46 13 339.

który powinien zawierać:

 1. Pismo przewodnie z uzasadnieniem i opisem przedsięwzięcia budowlanego na działce nr __, położonej w miejscowości __, przy drodze wojewódzkiej nr __. W piśmie należy:

  • wskazać odległość, która obowiązuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy,

  • wskazać planowaną odległość obiektu od krawędzi jezdni,

  • zawrzeć oświadczenie, że w przypadku otrzymania zgody od tut. Zarządu, Inwestor jest świadomy zagrożeń, wynikających ze zbliżenia i nie będzie w przyszłości wnosił roszczeń z tego tytułu oraz w przypadku zmiany właściciela nabywca zostanie poinformowany o złożonym oświadczeniu;

 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Wypis z mpzp powinien również zawierać informacje związane z drogami publicznymi (w tym wojewódzkiej);

 3. Mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją obiektu i odległością od krawędzi jezdni.