Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł


Informujemy, że Zamówienia Publiczne o wartości powyżej 130 000 zł ogłoszone po 01.01.2023 r. prowadzone są na stronie: ezamowienia.gov.pl


Wykaz prowadzonych Zamówień Publicznych ogłoszonych przed 01.01.2023 r. dostępny jest pod linkiem: Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego