Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Dane ewidencyjne dróg


Administrowana sieć obejmuje drogi wojewódzkie, z wyjątkiem odcinków przebiegających przez tereny miast na prawach powiatów (Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg).

Dane ewidencyjne dróg będących w zarządzie PZDW w Rzeszowie zamieszczono w pliku poniżej.

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2024-01-11