Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa nowego odcinka DW894 Lesko - Hoczew - Czarna wraz z budową mostu na Sanie (obwodnica Leska)
Opublikowano: 2022-01-01

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka DW894 Lesko - Hoczew - Czarna wraz z budową mostu na Sanie (obwodnica Leska)

Informacje ogólne

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew - Czarna jest zamierzeniem inwestycyjnym Województwa Podkarpackiego mającym na celu zapewnienie alternatywnej przeprawy przez San na trasie prowadzącej przez Lesko w Bieszczady (kierunek Cisna). Nowy most oraz kilkukilometrowy odcinek drogi stanowić będą południową obwodnicę Leska, która pozwoli skierować znaczącą część ruchu na nową trasę, odciążając istniejący, niemal stuletni most oraz przeciążone ruchem rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-01-04 09:11:29

Data modyfikacji: 2024-04-26 14:59:43

Wersja: 2

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2022-01-04 09:11:30
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego