Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów
Opublikowano: 2023-09-22

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów

Informacje ogólne

Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Całkowita wartość projektu: 258 459 674,53 PLN
Wartość dofinansowania: 219 690 723,34 PLN
Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

1. Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów
Wykonawca: Mosty Łódź S.A.
Wartość robót budowlanych: 33 770 995,63 PLN
Inżynier kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2025
2. Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów
Wykonawca: Eurovia POLSKA S.A.
Wartość robót budowlanych: 73 640 264,61 PLN
Inżynier kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2026
3. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Zapałów-Lipina
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy
Wartość robót budowlanych: 39 240 375,00 PLN
Inżynier kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2025
4. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Oleszyce-Cieszanów
Wykonawca: (w trakcie postępowania przetargowego)
Wartość robót budowlanych:
Inżynier kontraktu:
Realizacja:

Zakres rzeczowy projektu

Zakres projektu w ramach realizacji poszczególnych zadań obejmuje m.in.:

1. Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów:
- budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 2,23 km,
- budowę jednopoziomowych skrzyżowań, w tym 1 rondo,
- budowę dodatkowej jezdni celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej,
- budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi,
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej.

2. Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów:
- rozbudowę odcinka drogi o długości 11,96 km,
- rozbudowę skrzyżowań wraz z odcinkami wlotów dróg innych kategorii,
- rozbiórkę i budową nowego mostu w m. Ryszkowa Wola,
- budowę/przebudowę chodników i zatok autobusowych,
- budowę pieszo-rowerowych ścieżek i rowerowych wzdłuż odcinka drogi,
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej.

3. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Zapałów-Lipina:
- rozbudowę odcinka drogi o długości 7,57 km,
- przebudowę mostu na rz. Lubaczówka z budową mostu tymczasowego,
- przebudowę zatok autobusowych,
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej.

4. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Oleszyce-Cieszanów:
- rozbudowę odcinka drogi o długości 10,26 km,
- przebudowę/rozbudowę/budowę skrzyżowań wraz z odcinkami nawiązania,
- budowę dodatkowych jezdni,
- budowę/przebudowę obiektów mostowych, inżynierskich i przepustów,
- budowę/przebudowę chodników i zatok autobusowych,
- budowę pieszo-rowerowych ścieżek i rowerowych na odcinku o długości 7,60 km,
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej.

Cele projektu

Grupy docelowe realizacji projektu:
Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego, przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym terenie, pracownicy, dostawcy, klienci, a także pozostali użytkownicy dróg z terenu województwa podkarpackiego, a w szczególności jego pn-wsch części.

Cele realizacji projektu:
W wyniku realizacji zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej o długości 2,23 km, a odcinek drogi o długości 29,79 km zostanie przebudowany / rozbudowany. Po zakończeniu inwestycji wszystkie odcinki przedmiotowej drogi będą charakteryzować się parametrami: klasa G, nośność - 115 kN/oś, jezdnia o szer. 7 m (2x3,5m). Realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania wschodniej części województwa podkarpackiego z krajowym układem drogowym, w szczególności z autostradą A4, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy jego dostępności komunikacyjnej. Znacząco poprawi również połączenie komunikacyjne z województwem lubelskim oraz ułatwi dostęp do przejść granicznych z Ukrainą. Budowana/rozbudowywana w ramach projektu droga 865 łączy się bezpośrednio z siecią TEN-T (autostradą A4) poprzez drogę krajową nr 94 oraz budowany w ramach odrębnego projektu most na rzece San w m. Jarosław. Odcinek DW 865 stanowi również element systemu zrównoważonego transportu – jest on bezpośrednio połączony z innymi gałęziami zrównoważonego transportu (stała oferta autobusowo-kolejowa).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-10-26 14:10:53

Data modyfikacji: 2024-04-17 10:21:29

Wersja: 30

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:10:54
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:21:11
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 15:04:40
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2024-02-06 11:21:16
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 14:54:16
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 14:59:50
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 15:02:47
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 15:07:41
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 15:08:41
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 15:29:22
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 15:30:02
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-06 15:50:26
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-07 14:54:40
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-07 14:55:57
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-07 14:56:25
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-07 14:57:46
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-07 14:59:24
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-09 14:52:25
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-09 15:29:37
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-12 12:04:35
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-12 12:06:16
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-12 12:07:08
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-12 12:56:56
Podgląd
Wersja
24
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-12 12:57:46
Podgląd
Wersja
25
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-12 15:33:12
Podgląd
Wersja
26
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-15 09:23:09
Podgląd
Wersja
27
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-02-19 10:03:05
Podgląd
Wersja
28
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-19 11:11:54
Podgląd
Wersja
29
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-25 12:57:19
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego