Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2022-10-27

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków

Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Strabag Sp. z o. o.
Całkowita wartość projektu: 39 900 000, 000 zł
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.10.2022 r.
Okres realizacji: 2022 – 2023

Ogólna charakterystyka projektu

Podmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą gminną w m. Sieraków. Długość rozbudowanego/ przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,18 km
Lokalizacja projektu: powiat niżański, gmina Ulanów w m. Dąbrowica oraz gmina Harasiuki w m. Sieraków.

 

 

 

Zakres rzeczowy projektu

Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę jednojezdniowej drogi o łącznej długości 3,18 km,
- rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi,
- przebudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
- budowę dwóch zatok autobusowych,
- budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 858,
- budowę oświetlenia drogowego na uzgodnionych odcinkach,
- przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidujących z budową drogi (sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej),
- budowę przejść ekologicznych dla zwierząt oraz przepustów,
- budowę układu odwodnienia drogi,
- budowę zbiorników ZB-1, ZB-2 w miejscach gdzie brak jest innych (naturalnych) odbiorników wód.

Parametry drogi:
- klasa drogi G
- szerokość pasa ruchu; 3,5m
- dopuszczalne obciążenie: 115kN/oś
- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem projektu rozumianym jako długoterminowa korzyść wynikająca z jego realizacji jest umożliwienie przejazdu pomiędzy miejscowościami: Dąbrowica i Sieraków. Droga przebiega w dużej mierze przez tereny leśne, a w odcinku około 2,5 km jest to droga gruntowa.
W związku z utrudnionym przejazdem drogą gruntową pojazdy zmuszone są do szukania objazdów innymi miejscowościami, przez co zwiększają dystans oraz czas przejazdu trasy. Powoduje to zwiększone: ruch na drogach sąsiednich, hałas i emisje spalin, co zwiększa ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Utrudnienia w zapewnieniu właściwej jakości przewozów towarowych oraz pasażerskich powodują wyższe koszty czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych wynikające z konieczności jazdy dłuższą trasą, co jest liczone jako koszty społeczne. Większe koszty utrzymania dróg powodują zmniejszenie środków inwestycyjnych na budowę nowych ulic i rozwiązań komunikacyjnych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-11-03 13:56:34

Data modyfikacji: 2022-12-03 22:31:56

Wersja: 6

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-03 13:56:35
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-04 13:12:57
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-12-03 22:28:23
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-12-03 22:31:07
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-12-03 22:31:35
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego