Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2022-11-28

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z budową tunelu drogowego pod torowiskiem linii kolejowej w Łańcucie

Pełna nazwa inwestycji: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/ przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Partner: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 59 710 970,25 PLN
Wkład JST (Powiat Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Czarna, Gmina Żołynia, Gmina Białobrzegi, Gmina Rakszawa): 2 000 000,00 PLN
Wkład PKP PLK S.A.: 17 652 777,66 PLN
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 17.05.2021 r.
Okres realizacji: 2021-2024

Ogólna charakterystyka projektu

Lokalizacja projektu: Gmina Łańcut, Miasto Łańcut.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/ przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- wykonanie tunelu drogowego pod linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877,
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejących budynków, nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,
- rozbiórkę istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- skanalizowanie potoku Mikośka na odcinku ok. 54,04 m,
- przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
- budowę grawitacyjnej oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej,
- budowę nowego obiektu inżynierskiego – tunelu pod linią kolejową nr 91 oraz ul. Kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877
- budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku objętym zakresem inwestycji,
- przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie niezbędnym dla powiązania z projektowaną inwestycją,
- przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 3412,
- przebudowę ul. Kasprowicza DG 109611R,
- budowę jezdni dojazdowej do posesji,
- wykonanie chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych,
- budowę i przebudowę istniejącego układu drogowego w zakresie niezbędnym dla powiązania z projektowaną inwestycją – w tym budowę i przebudowę istniejących zjazdów na działki przyległe do odcinka drogi objętego opracowaniem.

Cele projektu

Przedmiotowy odcinek drogi wymaga rozbudowy ze względu na wzrastający ruch pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 oraz znaczący czas, w którym droga jest nieprzejezdna ze względu na ruch pociągów w ciągu linii kolejowej nr 91. Funkcją projektowanego tunelu drogowego pod linią kolejową jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego nad projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 877 - drogą łączącą ul. Przemysłową z ul. Grunwaldzką.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-11-28 14:23:39

Data modyfikacji: 2024-07-11 14:47:53

Wersja: 28

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:23:39
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:24:43
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:26:07
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:27:09
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:27:35
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:29:20
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:32:04
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:34:53
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:39:22
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:42:26
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:48:07
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:49:41
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:54:15
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:54:44
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:55:00
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-28 14:56:29
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-29 13:59:17
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-29 15:21:02
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-29 15:21:31
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-11-29 15:22:46
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-06-01 09:31:54
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-23 13:46:23
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 12:13:35
Podgląd
Wersja
24
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:25:18
Podgląd
Wersja
25
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:38:47
Podgląd
Wersja
26
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 12:26:46
Podgląd
Wersja
27
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-05-22 09:14:29
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego