Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 - etap V
Opublikowano: 2023-10-03

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 - etap V

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Informacje ogólne

Wartość kontraktu: 57 115 280,27 zł
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 2 918 590,82 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 54 196 689,45 zł
Wykonawca: Konsorcjum firm ANTEX II Sp. z o.o. i Wysowa Mosty Sp. z o.o
Termin realizacji: 44 miesiące (w systemie: zaprojektuj i wybuduj)
Data podpisania umowy: 3.10.2023 r.

 

Ogólna charakterystyka projektu

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 od węzła „Rzeszów Zachód” do węzła „Jasionka”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Świlcza oraz gminy Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim w miejscowościach Mrowla, Lipie i Rogoźnica. Jest to ostatni z etapów budowy drogi wojewódzkiej nr 869. Dla zadania został sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy, który zawiera zasadnicze rozwiązania projektowe. Wykonawcy opracują dokumentację projektową (projekty budowlany, techniczny i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji ZRID. Na podstawie decyzji Wykonawca zrealizuje roboty budowlane, w wyniku których powstanie nowy odcinek drogi o długości ok. 3,3 km od węzła „Rzeszów Zachód” do istniejącego skrzyżowania (ronda) w Rogoźnicy, gdzie łączy się z etapem IV i układem drogowym obsługującym strefę przemysłową. Inwestycja zakresem obejmować będzie również: budowę łączników do jezdni dodatkowych autostrady A4, obiektów inżynierskich, skrzyżowań z drogami gminnymi, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, ogrodzeń i oświetlenia. Pełnione będą nadzory specjalistyczne (w tym m.in. przyrodniczy, archeologiczny i saperski).

Cele projektu

Budowa drogi wojewódzkiej pozwoli na dalszy rozwój i poprawę komunikacji terenów istniejącej strefy przemysłowej poprzez:
- skomunikowanie istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 prowadzącego do strefy
ekonomicznej i rejonu lotniska z drogą ekspresową S19 oraz autostradą A4, a także z planowanym
nowym przebiegiem drogi krajowej nr 9 do węzła „Rzeszów Zachód”.
- skomunikowanie terenów przeznaczonych przez lokalne gminy pod tereny inwestycyjne,
- umożliwienie zagospodarowania i rozwoju terenów przyległych do planowanego odcinka drogi,
- skrócenie czasów przejazdu do stref ekonomicznych zlokalizowanych w obrębie drogi,
- umożliwienie bezpiecznego oraz bezkolizyjnego ruchu rowerzystów i pieszych,
- rozwój gospodarczy regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-10-26 13:39:14

Data modyfikacji: 2024-04-17 11:40:55

Wersja: 5

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 13:39:14
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 13:40:40
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-17 10:52:50
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-17 11:12:12
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego