Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec
Opublikowano: 2024-03-11

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Całkowita wartość projektu: 67 653 081,00 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 53 322 379,57 PLN
Dofinansowanie z Gminy Miasto Mielec: 10 000 000 PLN
Wartość prac projektowych i robót budowlanych: 54 410 591,40 PLN
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy
Inżynier kontraktu: INKO Consulting Sp. z o.o.
Realizacja: 2024-2027 (44 miesiące)

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opracowany przez Miasto Mielec Program Funkcjonalno-Użytkowy. Efektem będzie budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 wraz z budową jezdni dodatkowych, chodników oraz dróg rowerowych, a także na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 985 w celu włączenia do niej nowej trasy oraz na przebudowie drogi powiatowej nr 1142R i budowie nowego odcinka drogi gminnej nr 103441R.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje:
- budowę drogi do klasy „G” DW984 o długości około 2,4 m,
- rozbudowę drogi klasy „G” DW985 o długości około 400 m,
- budowę drogi gminnej nr 103441R klasy „D” o długości około 290 m,
- przebudowę włączeń drogi powiatowej nr 1142R do DW985 o łącznej długości około 90m,
- budowę drogi do klasy „G” o długości około 2410 m wraz z uwzględnieniem rozbudowy
- skrzyżowania ul. Lotniskowej i ul. COP-u,
- budowę / przebudowę przepustów pod jezdnią / pod zjazdami,
- budowę mostów na rzece Potok,
- budowę / przebudowę skrzyżowań dróg gminnych, dróg powiatowych z drogą wojewódzką /
jezdnią dodatkową,
- budowę włączeń jezdni dodatkowych do dróg publicznych,
- wykonanie odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem terenu przyległego,
- wykonanie oświetlenia drogi,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

Cele projektu

Odcinek drogi objęty projektem będzie stanowił dopełnienie układu komunikacyjnego Mielca i powiatu mieleckiego. Zostaną połączone drogi wojewódzkie nr 984 i 985. Nowa droga będzie ostatnim elementem obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984, razem ze zrealizowanymi w ubiegłych latach: mostem na Wisłoce, odcinkiem Piątkowiec-Rzędzianowice i wiaduktem nad ul. Sienkiewicza (zrealizowane przez PKP PLK S.A.).
Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje 4 projekty rozwijające strefy przemysłowe na terenie województwa podkarpackiego: w Mielcu, Stalowej Woli, Żurawicy k. Przemyśla i Rogoźnicy/Jasionki k. Rzeszowa. Wybudowane zostaną nowe odcinki dróg, które wraz z przebudowanymi w ramach zadań drogami, zwiększą dostępność transportową do i w strefach przemysłowych. Wszystkie wymienione zadania otrzymały dofinansaownie z  Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-03-12 12:10:05

Data modyfikacji: 2024-04-17 11:48:17

Wersja: 4

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-12 12:10:05
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-12 12:12:20
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-17 11:16:52
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego