Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91
Opublikowano: 2024-01-25

Tytuł projektu: Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 28 500 000 PLN
Wartość robót budowlanych: 42 230 204,73 PLN
Konsorcjum Wykonawców: Lider Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy z partnerem: Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o
Realizacja: 2024-2026 (20 miesięcy)

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja realizowana jest z uwagi na konieczność poprawy złego stanu technicznego istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 91. Wybudowany zostanie nowy wiadukt, położony równolegle do obecnie istniejącego. Stary wiadukt będzie służył użytkownikom do czasu oddania nowego wiaduktu do użytkowania.

Zakres rzeczowy projektu

Łączna długość odcinka drogi wojewódzkiej objętej zadaniem wynosi ok. 1,2 km. Nowy wiadukt będzie miał długość 116,8 m, szerokość 17,2 m, jednię o szerokości 7 m i ciągi pieszo-rowerowe 3 m.
Inwestycja obejmuje m. in.:
- budowę wiaduktu w nowym układzie komunikacyjnym,
- rozbiórkę starego wiaduktu po wybudowaniu nowego,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni dla rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 986,
- budowę ścieżek pieszo-rowerowych,
- budowę/przebudowę oświetlenia drogi,
- rozbiórkę dwóch budynków (firmy oraz jednorodzinnego),
- budowę dodatkowych jezdni oraz utwardzonych pasów technologicznych,
- budowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe,
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cele projektu

Mieszkańcy będą mogli korzystać z zaprojektowanych ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi oraz na wiadukcie, co zwiększy bezpieczeństwo niechronionych użytkowników. Dodatkowym aspektem będzie zwiększenie sprawności obsługi komunikacyjnej, która pobudzi rozwój gospodarczy regionu. Zadanie jest częścią modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986. Wraz z zadaniem rozbudowy drogi na odcinku Ostrów-Ropczyce (z budową mostu na rzece Wielopolka) stanowi przygotowanie trasy pod prognozowane obciążenie ruchem, który zostanie wygenerowany przez docelową realizację projektowanego nowego węzła na autostradzie A4 w miejscowości Ostrów. W 2024 zaplanowano rozpoczęcie procesu projektowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinkach: Tuszyma – Ostrów i Ropczyce – DK94.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-03-12 13:24:23

Data modyfikacji: 2024-04-17 11:46:31

Wersja: 4

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-12 13:24:24
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-12 13:25:12
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-12 13:27:15
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego