Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach droga wojewódzka nr 895 Uherce Mineralne – Orelec
Opublikowano: 2024-03-26

Tytuł projektu: Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach droga wojewódzka nr 895 Uherce Mineralne – Orelec

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wartość prac projektowych i robót budowlanych: opcja podstawa 62 732 637,50 PLN z prawem do wyboru dodatkowej opcji na 7 999 273,43 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 67 195 315,38 PLN
Konsorcjum Wykonawców:
Lider: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Partnerzy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku i REMOST Sp. z o.o.
Inżynier kontraktu:
Realizacja: 2024-2027 (40 miesięcy)

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zmodernizowane zostanie ok. 5,7 km drogi wojewódzkiej na trasie Uherce Mineralne – Orelec.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje m.in.:
- budowę nowej jezdni drogi,
- budowę i przebudowę chodników, dróg dla pieszych i rowerów oraz przystanków autobusowych,
- budowę i przebudowę istniejących zjazdów,
- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi,
- budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi,
- budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane na odcinku drogi,
- budowę, przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi w tym m.in. oświetlenia drogi, sieci energetycznych, sieci gazowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- budowę kanału technologicznego na całym odcinku rozbudowywanej drogi,
- inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym,
- pełnienie nadzorów specjalistycznych (w tym m.in. nadzór przyrodniczy, archeologiczny, saperski i geologiczny).

Cele projektu

Po rozbudowie droga będzie wykazywać:
- skrócenie czasu przejazdu samochodów oraz podniesienie komfortu podróżujących,
- podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów,
- podwyższenie bezpieczeństwa oraz komfortu korzystających z komunikacji publicznej.
Ponadto wpłynie na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu i zwiększenie konkurencyjności regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-03-26 12:52:56

Data modyfikacji: 2024-04-17 11:42:54

Wersja: 2

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-03-26 12:52:56
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego