Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina-Medzilaborce-Krosno
Opublikowano: 2018-07-16

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina-Medzilaborce-Krosno

Informacje ogólne

Partner Wiodący: Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj

Partner Projektu: Województwo Podkarpackie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 026 016,36 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 972 113,89 EUR

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22 czerwca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”obejmowao po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego – powiat krośnieński gminy Dukla i Jaśliska oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudową zjazdów, przebudową i korektą geometrii skrzyżowań, poprawą odwodnienia drogi oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu realizowano zadania po stronie słowackiej i polskiej.

W ramach zadania realizowanego przez Partnera wiodącego przewidziana była modernizacja, poprawa stanu budowlano-technicznego drogi oraz układu odprowadzania wody w zakresie dróg II/567 oraz II/575. Droga II/567 o całkowej długości 5,311 km i średniej szerokości trzech odcinków 6,5 m. Droga II/575 o całkowej długości 6,993 km i średniej szerokości dwóch odcinków 6,5 m.

Zadanie zrealizowane przez Województwo Podkarpackie w ramach niniejszego projektu obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa.

Łączna długość przebudowywanej drogi – 6,850 km:

  • Kilometraż przebudowywanej drogi: od km 0+380 – 1+990, od 2+3 – 20 – 3+020 i od 3+320 – 6+850.

  • Kilometraż remontowanej drogi ze środków własnych Województwa Podkarpackiego : od 0+000 – 0+380 (0,38 km), 1+990 - 2+320 km (0,33 km), 3+020 -m3+320 (0,3 km).

Zakres robót w ramach projektu obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz wykonaniem robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji – przebudową zjazdów, przebudową i korekta geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi, poprawą odwodnienia drogi, przebudowa przepustów oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Cele projektu

Poprawa stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej i stronie polskiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Projekt miał na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadził do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy jest szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyniła się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-06 12:41:15

Data modyfikacji: 2021-01-20 13:42:38

Wersja: 18

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 12:41:16
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 12:59:56
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 13:01:47
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 13:02:25
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 13:19:54
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 13:20:32
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-06-13 08:22:57
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-06-13 08:23:07
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-06-13 08:23:21
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-06-13 08:23:45
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-06-13 08:23:53
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-06-13 08:25:41
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 19:33:49
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-30 21:16:38
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:05:28
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:33:37
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:18:16
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego