Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina - etap I
Opublikowano: 2018-12-18

Tytuł projektu: Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina - etap I

Nazwa zadania: Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Mostostal Kielce S.A.

Inżynier Kontraktu: Artur Hojdak "W-N-P" CONSULTING

Całkowita wartość Projektu: 16 098 287,15 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 13 669 980,07 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 19.03.2018 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 18.12.2018 r.

Okres realizacji: 2018-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,51 km

Lokalizacja projektu: powiat niżański, gmina Ulanów.

Przedmiotem niniejszego projektu była rozbudowa drogi DW858 na odcinku od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rzece Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbiórka istniejącego mostu oraz obiektów budowlanych, w tym budynku mieszkalnego

- budowa nowego mostu na rzece Tanew o następujących parametrach: klasa obciążenia A, rozpiętość teoretyczna: 30,00+50,00+30,00 (na obiekcie  zainstalowano balustrady,  bariery ochronne oraz oświetlenie, a na dojeździe do mostu: barieroporęcze)

- przebudowa skrzyżowania wraz z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym oraz wykonanie ściany oporowej

- przebudowa zjazdów oraz wykonanie zjazdów technologicznych pod obiekt, po obu stronach rzeki

- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Główny cel projektu to poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Realizacja projektu doprowadziła do lepszego skomunikowania całego regionu północnej części województwa podkarpackiego i lubelskiego z budowaną drogą ekspresową S19, a także drogami krajowymi Nr 19 i 74. Przyczyniła się również do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpłynęła pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-02-19 09:35:10

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:13:29

Wersja: 4

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-19 09:35:11
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-19 09:59:57
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-19 10:00:25
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego