Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk  od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski
Opublikowano: 2020-07-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

- WOLMOST Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 36 833 687,10 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 30 997 867,29 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 01.06.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 22.07.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 18,93 km

Lokalizacja projektu: powiat kolbuszowski, powiat rzeszowski, gmina Raniżów, gmina Dzikowiec, gmina Sokołów Małopolski.

Przedmiotem projektu była przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski (od km 33+767,70 do km  52+699,49 wg. projektowego kilometraża globalnego).

Projekt obejmował odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów i Turza.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu

- przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi

- budowa mostu nad rzeką Zyzoga

- przebudowa/rozbudowa przepustów

- budowa i przebudowa zatok autobusowych

- budowa i przebudowa i chodników

- budowa ścieżki rowerowej

- budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych

- przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)

- budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie

- przebudowa oświetlenia drogowego

- budowa urządzeń ochrony środowiska

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,0 m

- dopuszczalne obciążenie: 100/115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu skrócenie czasu przejazdu samochodów, podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu, zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. Inwestycja przyczyniła się również do rozwoju gospodarczego regionu oraz umożliwiła pozyskiwanie nowych obszarów inwestycyjnych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-20 00:00:30

Data modyfikacji: 2022-01-10 14:18:23

Wersja: 13

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-20 00:00:30
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-02-26 09:22:19
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-14 13:58:38
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 12:43:44
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:13:58
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:07:48
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:10:03
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:26:12
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 13:45:43
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-21 11:47:37
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-11 08:24:21
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-13 11:09:30
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego