Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło
Opublikowano: 2021-06-30

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło

Inwestycja realizowana w ramach zadania "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

Informacje ogólne

W ramach zadania (po stronie polskiej):

nowy odcinek DW 992 w Jaśle:

- budowa 2,1 km nowego odcinka drogi wojewódzkiej

- budowa zatok autobusowych,

- budowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- budowa jezdni dodatkowych

- budowa ciągu pieszo rowerowego

- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa stacji pomiarowej,

- przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej).

Montaż finansowy (po stronie polskiej):

               16 067 971,00     EFRR (INTERREG V-A Polska Słowacja),

               10 541 003,00     Województwo,

                 4 190 000,00     Miasto Jasło,

                 2 246 582,00     Powiat jasielski,

Wykonawca robót     Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo i Mostowych w Jaśle

Umowa (buduj) z dnia          23.07.2019r.

Przekazanie placu budowy   05.08.2019r.

Termin zakończenia robót    30.11.2020r.

 Zakończenie finansowe        21.12.2020r.

 Inżynier kontraktu     Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji

W ramach zadania po stronie słowackiej:

modernizacja:

drogi III / 3490 Raslavice - Lopúchov - Stuľany
drogi III / 3500 Stuľany - Kuková

Montaż finansowy po stronie słowackiej:

                2 099 999,76 €     EFRR

                 247 058,79 €     Budżet Państwa

                 123 529,41 €     Kraj Preszowski


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-09-30 22:25:20

Data modyfikacji: 2021-09-13 10:37:18

Wersja: 8

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-30 22:25:20
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-10-01 05:54:17
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 12:43:16
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 12:02:09
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:44:51
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:32:26
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-09-13 10:35:04
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego