Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rachunki bankowe


Od dnia 21.03.2021 r. obsługa kasowa jednostki prowadzona jest przez Santander Bank Polska S.A.

Wykaz podstawowych rachunków bankowych:

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Opis operacji na rachunku

Rachunek bieżący

71 1090 2750 0000 0001 4751 4062

Wydatki budżetowe

Dochody budżetowe

44 1090 2750 0000 0001 4751 4063

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi, udostępnianie dokumentacji przetargowych, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki, należności wynikające z wyroków sądowych.

ZFŚS

17 1090 2750 0000 0001 4751 4064

Rachunek do obsługi ZFŚS w tym: spłaty pożyczek udzielonych z ZFM, zapłaty za wynajem lokali.

Sumy obce

87 1090 2750 0000 0001 4751 4065

Wpłaty wadiów, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów


Dane do faktur:

Nabywca: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014

Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Faktury należy przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Podstawa prawna: Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.