STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2015-05-11      Przetarg
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 884 PRZEMYŚL – DOMARADZ:...
więcej ... 
2015-05-11      Przetarg
„Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 w km 30+900 - 32+280 w m. Wielopole Skrzyńskie (Glinik)” -...
więcej ... 
2015-05-08      Przetarg
Remont pokrycia dachu budynku warsztatowego na Bazie Materiałowej w Wysoczanach - Zamówienie o wartości...
więcej ... 
2015-04-10      Oferta pracy
Referent – Wydział Zarządzania Ruchem nr 1/2015
więcej ... 
2014-11-03      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Uzgodnień NR 19/2014
więcej ... 
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

ADRES: mapka
ul. Boya Żeleńskiego 19 a,  35-105  Rzeszów 

KONTAKT:
tel. 17 860-94-50,  17 860-94-55
fax. 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl
www.pzdw.pl


Przyjmujemy interesantów
od poniedziału do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

NIP: 813-29-37-794
REGON: 690587670

Dyrektor
mgr inż. Adam Maternia 

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią 
mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Grażyna Siemińska

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Joanna Szozda-Kalamarz

Główny Księgowy
mgr Janusz Tereszkiewicz


 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2015-04-27 13:21:50