Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inwestycje


Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z budową mostu na rzece San w Stalowej Woli

Opublikowano: 2021-01-12

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową (m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe) wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień niezbędnych do wykonania robót budowlanych w tym decyzji o zezwoleniu n... czytaj wiecej

Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869

Opublikowano: 2022-06-08

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 5,00 km Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, Miasto Rzeszów. Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od ul. Lubelskiej w... czytaj wiecej

Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II

Opublikowano: 2021-12-06

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 154+600 do km 161+226.28 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. W ramac... czytaj wiecej

Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków

Opublikowano: 2022-10-27

Podmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą gminną w m. Sieraków. Długość rozbudowanego/ przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,18 km Lokalizacja... czytaj wiecej

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z budową tunelu drogowego pod torowiskiem linii kolejowej w Łańcucie

Opublikowano: 2022-11-28

Lokalizacja projektu: Gmina Łańcut, Miasto Łańcut. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnośc... czytaj wiecej

Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie

Opublikowano: 2022-11-28

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku od węzła „Łańcut” autostrady A4 do połączenia z drogą krajową nr 94 Rzeszów-Łańcut-Jarosław, wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową/rozbudową dróg istniejących,... czytaj wiecej

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową mostu na rzece San w m. Jarosław

Opublikowano: 2023-02-20

Budowa drogi wojewódzkiej nr 865 w nowym śladzie będzie miała długość 4,13 km. Trasa zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Munina, Sobiecin i Koniaczów. Przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i przebiega prze... czytaj wiecej

Budowa drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 - etap V

Opublikowano: 2023-10-03

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 od węzła „Rzeszów Zachód” do węzła „Jasionka” Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Świlcza oraz gminy Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim w miejscowościac... czytaj wiecej

Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów

Opublikowano: 2023-09-22

czytaj wiecej

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik etap II

Opublikowano: 2023-10-11

W 2022 roku ukończono przebudowę drogi na odcinku od Pantalowic do Pruchnika o długości 7,22 km. Etap II uzupełni modernizację 4 kilometrów drogi od Kańczugi do Pantalowic i ok. 1,8 km ulicy Jarosławskiej w Pruchniku. Lokalizacja: powiat jarosławski i gmina Pr... czytaj wiecej

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegajacą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego

Opublikowano: 2024-01-08

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejących w rejonie ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz pieszych i rowerów. Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „buduj” na podstaw... czytaj wiecej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów-Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka

Opublikowano: 2024-01-10

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,2 km Lokalizacja projektu: powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Ropczyce, gmina Ostrów. Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszy... czytaj wiecej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego