Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie


UWAGA kierowcy. Ograniczenie tonażowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884

Od 30 grudnia 2016 do odwołania około 60-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz w m. Barycz (gmina Domaradz) będzie zamknięty dla ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów oraz pojazdów gospodarki komunalnej. 

Bardzo obfite opady deszczu w październiku i listopadzie 2016 r. oraz częste wahania temperatury w grudniu spowodowały oberwanie się skarpy pod jezdnią. 
Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest konieczne z uwagi na zagrożenie oberwania się całego korpusu drogi, co z kolei może doprowadzić do całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego.
Na wspomnianym wyżej odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem. 

W związku z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne, Czarna, Ustrzyki Górne na odcinkach: DW 896 w km 13+282 m. Żłobek, km 13+756 m. Żłobek, km 16+433 m. Czarna, km 25+729 m. Lutowiska, km 26+378 m. Lutowiska, km 26+946 m. Smolnik, km 27+643 m. Smolnik, km 30+813 m. Smolnik występują utrudnienia. 
Do odwołania wprowadza się zakaz wyprzedzania (B-25) i ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33). 

Droga Nr 897 odcinek Tylawa-Daliowa w m. Stasiana jest czynne osuwisko. 
Obowiązuje ograniczenie tonażu do 15 t. 

Zniesione zostało ograniczenie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t na osuwisku -droga nr 894 Hoczew - Czarna m. Wołkowyja, km 17+200. Jednocześnie RDW przypomina, że ruch się odbywa na jednej połowie jezdni. 

Nr drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Data wprowadzenia i zakończenia
Nr drogi
Nazwa drogi
Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
most w km 16+433 m. Czarna Górna
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem mostu - ograniczenie prędkości do 30 km/h i zwężenie do jednego pasa ruchu.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-07-05
do odwołania
Nr drogi
835 - A-4
Nazwa drogi
Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek włączenia drogi DW 835 do węzła A-4 "Przeworsk" (rondo) oraz na drodze DK 94 w km 632+800 (granica miejscowości Gwizdaj - Przeworsk)
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
PZDW w Rzeszowie oraz wykonawca robót MPDiM Rzeszów  informują, że od dnia 22.02.2018r. rozpoczynają się prace związane z realizacją zadania pod nazwą: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi", mogą wystapić utrudnienia w ruchu drogowym w w/w lokalizacjach.   
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-02-22
do odwołania
Nr drogi
854
Nazwa drogi
Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce
Lokalizacja
Odc. Antoniów - Gorzyce od km 23+275 do km 23+339 Przeprawa Promowa na Rzece San
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Przeprawa promowa nieczynna ze wzgledu na niski poziom wody na rzece San. Przewóz łódką w zakresie osób i rowerów
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-06-01
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Ulanów most w km 8+568, rzeka Tanew
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Most zamknięty dla pojazdów samochodowych objazd zgodnie z oznakowaniem. Ruch pieszy i rowerowy kładką dla pieszych w sąsiedztwie budowanego mostu.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-05-28
2018-11-21
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Sieraków most na rz. Borowina w km 23+217
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności do 15 t znak B-18. Rozpoczęcie przebudowy mostu - ruch wahadłowy.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
2018-11-21
Nr drogi
864
Nazwa drogi
Nowy Lubliniec - Żuków
Lokalizacja
0+000 - 4+425 ( cała droga)
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności do 6 t znak B-18
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2004-12-10
do odwołania
Nr drogi
865
Nazwa drogi
Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec
Lokalizacja
Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Cieszanów. Etap 1 i 2 w km 44+085-44+195 i w km 45+632 - 46+015.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia związane z budową obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Cieszanów. Prace w km 44+085-44+195  polegają na zwężeniu przekroju drogi przy zastosowaniu wahadłowej stałoczasowej sygnalizacji świetlnej lub ręcznego sterowania ruchem poprzez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. Zajęcie jezdni odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu U-3c/d+U-35, U-20b oraz U-21a/b+U-35. W celu ostrzeżenia kierujących o wprowadzonych utrudnieniach w ruchu zaprojektowano znaki ostrzegawcze typu A-12b/c, A-14, A-29 oraz znaki zakazu B-25+B-33 (70-40km/h). Dodatkowo w ramach przedmiotowych etapów niezbędne jest zamknięcie ulicy Sobieskiego i  Solidarności na czas prowadzenia robót Na czas zamknięcia w/w ulic został wyznaczony objazd drogą woj. Nr 865 i ul. Mickiewicza. Prace w km 45+632 - 46+015 polegają na zwężeniu przekroju drogi przy zastosowaniu ręcznego sterowania ruchem poprzez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. Zajęcie jezdni odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu U-3d, U-20b oraz U-21a/b. W celu ostrzeżenia kierujących o wprowadzonych utrudnieniach w ruchu zaprojektowano znaki ostrzegawcze typu A-12b/c, A-14 oraz znaki zakazu B-25 (70-40km/h). Dojazd do posesji zapewnia Wykonawca robót.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-23
2018-11-30
Nr drogi
865
Nazwa drogi
865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec
Lokalizacja
Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Oleszyce. Etap 3 i 4 DW nr 865 w km 33+631 : 33+848
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia związane z budową obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Oleszyce. Prace związane z Etapem 3 i 4  polegająna zwężeniu przekroju drogi przy zastosowaniu wahadłowej stałoczasowej sygnalizacji świetlnej lub ręcznego sterowania ruchem poprzez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. Zajęcie jezdni odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu U-3c/d+U-35, U-20b oraz urządzeń U-21a/b+U-35. W celu ostrzeżenia kierujących o wprowadzonych utrudzieniach w ruchu zaprojektowano znaki ostrzegawcze typu A-12b/c, A-14, A-29 oraz znaki zakazu B-25+B-33 (70-40km/h). Dojazd do posesji zapewnia Wykonawca robót.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-07-02
2018-11-30
Nr drogi
865,867
Nazwa drogi
865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec, 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne
Lokalizacja
Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Oleszyce. Etap 1 i 2-skrzyżowanie DW nr 867 km 31+409-31+539 z DW nr 865 km 30+990-31+284.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia związane z budową obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Oleszyce. Prace związane z Etapem 1 i 2 polegają na zwężeniu przekroju drogi przy zastosowaniu ręcznego sterowania ruchem poprzez osoby posiadajace niezbędne uprawnienia. Zajęcie jezdni odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu U-3d, U-20b oraz U-21a/b. W celu ostrzeżenia kierujących o wprowadzonych utrudnieniach w ruchu zaprojektowano znaki ostrzegawcze typu A-12b/c, A-14, A-29 oraz znaki zakazu B-25+B-33 (40km/h). Dojazd do posesji zapewnia Wykonawca robót.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-19
2018-11-30
Nr drogi
875
Nazwa drogi
Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk
Lokalizacja
odc. Kolbuszowa-Sokołów Małopolski rz. Zyzoga w km 43+235 m. Raniżów
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie nośności mostu do 20t (znak B-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2014-01-30
2018-12-31
Nr drogi
881
Nazwa drogi
Sokołów-Łańcut
Lokalizacja
km 2+624 m. Trzeboś rz. Trzebośnica km 7+361 m. Medynia Głogowska pbn km 16+312 m. Czarna rz. Wisłok km 23+509 m. Łańcut pbn
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie nośności mostów do 15 t (znak B-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
881
Nazwa drogi
Sokołów-Łańcut
Lokalizacja
km 2+624 m. Trzeboś rz. Trzebośnica km 7+361 m. Medynia Głogowska pbn km 16+312 m. Czarna rz. Wisłok km 23+509 m. Łańcut pbn
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie nośności mostów do 15 t (znak B-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18), zawężenie skrajni drogi do 3,5m
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Zawężenie skrajni drogi do 3,5m i ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. potok bez nazwy, km 8+487 m. Myczków
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Wołkowyjka, km 16+844 m. Wołkowyja
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
km 17+250
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Osuwisko. Ograniczenie skrajni drogi do jedego pasa ruchu ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Bereźnica, km 6+744 m. Berezka
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 5+944 m. Berezka
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Mineralne - Solina - Myczków
Lokalizacja
- rz. San, km 10+662 m. Solina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 43+480 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+027 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+629 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 85+397 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Bystry, km 80+760 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 61+832 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 62+477 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 64+108 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 86+627 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Kalnicki, km 78+848 m. Kalnica
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi 3,5 m,  ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 65+344 m. Cisna
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
Wołosate, km 108+680
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Znak B - 1 "zakaz ruchu". "Nie dotyczy pojazdów uprawnionych i mieszkańców".
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 108+220 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Zakopianiec, km 105+489 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 103+859 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+906 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+143 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Prowczy, km 94+500 m. Brzegi Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Górna Wetlinka, km 87+236 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Niedźwiedzi, km 82+105 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
987
Nazwa drogi
Kolbuszowa - Sędziszów Młp.
Lokalizacja
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia w ruchu spowodowane budową ronda w m. Kawęczyn Sędziszowski oraz nowego odcinka DW 987
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-08-13
do odwołania
Nr drogi
988
Nazwa drogi
Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Frysztak-Warzyce
Lokalizacja
Od km 8+638 m. Zaborów do km 12+696 m. Żarnowa.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ruch wahadłowy - zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2017-08-01
do odwołania
Nr drogi
988
Nazwa drogi
Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Frysztak-Warzyce
Lokalizacja
Od km 1+812 do km 5+297 m. Czudec
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia związane z budową obwodnicy Czudca. Czasowa organizacja ruchu dla oznakowania wyjazdów z budowy. Ograniczenie prędkości  (B-33) (60), ograniczenie prędkośc B-33 (40), zwężenie jezdni dwustronne A-12a.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-15
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 7+700 m. Żyznów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 2+700 m. Godowa
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 0+000 m. Lutcza do km 14+828 m. Korczyna skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1966.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów i mieszkańców.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2014-12-04
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 7+600 do km 7+800 m. Weglówka
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie znakami A-12b, A-12c - jednostronne zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości B-33 (30km/h )
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2010-03-04
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
km 45+940 m. Grab
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
Od km 47+649 do km 50+149 m. Ożenna.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7,5t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2010-10-15
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
od km 37+800 do km 38+350 m. Świątkowa Wielka
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Nierówna droga A-11, ograniczenie prędkości B-33 ( 60km/h) i B-33 ( 40km/h)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2013-10-21
do odwołania
Nr drogi
993
Nazwa drogi
Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla
Lokalizacja
Km 22+692 m. Pielgrzymka, potok Pielgrzymski.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
993
Nazwa drogi
Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla
Lokalizacja
Km 21+381 m. Pielgrzymka potok Kłopotnica.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
DW 835 i 870
Nazwa drogi
DW 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska oraz DW 870 Sieniawa - Jarosław
Lokalizacja
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 835 i 870 w miejscowości Sieniawa.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ruch pojazdów i pieszych przez skrzyżowanie: Prowadzenie robót drogowych spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Roboty zostaną wykonane dwuetapowo z częściowym wyłączeniem z ruchu pojazdów na DW870 w kierunku Jarosławia. Natomiast w ciągu DW835 w kierunku Przeworska i Lublina przewiduje się dwuetapowy ruch wahadłowy (regulowany sygnalizacją świetlną) dla wszystkich pojazdów. Dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t i autobusów, na terenie Sieniawy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego skrzyżowania  wprowadza się dodatkowe objazdy ul. Broniewskiego (DP 1568R) oraz ul. Kościelną (droga gminna).   Objazdy dla wszystkich pojazdów: w związku z zamknięciem ruchu pojazdów na wlocie DW870 (kierunek Jarosław), na czas przebudowy skrzyżowania przewidziano objazdy dla wszystkich pojazdów. *kierunek Jarosław – drogą wojewódzką DW835 na odcinku Sieniawa – Tryńcza i dalej drogą krajową DK 77 na odcinku Tryńcza – Jarosław *kierunek Sieniawa – drogą wojewódzką DW835 i drogą krajową DK77 na odcinku Jarosław – TRyńcza i dalej drogą wojewódzką DW835 na odcinku Tryńcza Sieniawa   Dodatkowe objazdy dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t i autobusów: Na terenie Sieniawy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego skrzyżowania,  dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t i autobusów wprowadza się w kierunkach Jarosław oraz Lublin i Przeworsk, dodatkowe objazdy ul. Kościelną (droga powiatowa DP 1568R). PLANOWANY TERMIN PRZYWRÓCENIA POPRZEDNIEJ ORGANIZACJI RUCHU: 30.09.2018 R.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-05
do odwołania