Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 20-04-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 1+696 - 2+005 w miejscowości Huzele i Łączki.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-03-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup fabrycznie nowej sondy lekkiej typu DPL wraz z akcesoriami czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-04-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Gr. państwa dla pieszych w km 4+785 - 4+950 w m. Majscowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-04-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 21+182 – 21+252 w m. Tułkowice i w km 22+906,95 – 23+130,60 w m. Kalembina. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-05-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowej nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-04-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Remont kanalizacji deszczowej DW 881 ul. Cetnarskiego i Słowackiego w m. Łańcut. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-04-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-03-2020 09:30

Nazwa zamówienia: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych posypywarek dla potrzeb jednostek terenowych PZDW” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo