Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984
Opublikowano: 2020-11-25

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 13 231 625,79 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 9 946 407,39 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 26.07.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 05.10.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,1 km

Lokalizacja projektu: powiat mielecki, gmina Radomyśl Wielki.

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy miejscowości Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984. Nowa droga była budowana pomiędzy włączeniami w formie rond do istniejącej drogi wojewódzkiej 984 w jej przebiegu po południowej i północnej stronie miasta Radomyśl Wielki. Obwodnica rozpoczyna się w km około 21+481, a kończy w km około 24+347 istniejącej drogi wojewódzkiej.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa jezdni drogi wojewódzkiej o szerokości 7 m oraz poboczy o szerokości 1,25 m zgodnie z parametrami drogi klasy G

- budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (wojewódzkimi, powiatowymi)

- budowa i przebudowa chodników

- budowa dróg serwisowych

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych

- budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych

- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi (przepustów, rowów i kanalizacji deszczowej)

- budowa urządzeń ochrony środowiska zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci obcych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wycinka kolidujących drzew i krzewów

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym

 

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie:  115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju. 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-19 22:49:34

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:12:10

Wersja: 15

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 22:49:35
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 22:50:43
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-02-27 15:29:27
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-14 13:59:24
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-13 09:05:35
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:09:53
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 09:59:44
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:23:13
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 10:07:06
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 10:10:06
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 10:11:35
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 10:32:15
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 11:35:02
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-21 11:54:56
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego