Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap I
Opublikowano: 2022-06-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 36 732 498,31 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 29 292 480,42 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 21.12.2018 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r.

Okres realizacji: 2018-2022

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 7,22 km

Lokalizacja projektu: powiat jarosławski, powiat przeworski, gmina Pruchnik, gmina Kańczuga.

Projekt obejmował przebudowę/rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 od m. Pantalowice (ok. km 44+534) do rejonu włączenia planowanej obwodnicy m. Pruchnik (ok. km 51+760) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 o długości 7,22 km (klasa drogi: G, nośność 115 kN/oś)

- przebudowa/rozbudowa obiektów inżynierskich wynikających z w/w zakresu drogowego, w tym przepustów i mostów

- przebudowa skrzyżowań z gminnymi i powiatowymi drogami wraz z odcinkami nawiązania

- budowa/przebudowa chodników

- budowa/przebudowa układu odwodnienia drogi

- przebudowa oświetlenia drogi

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci wszystkich występujących w obszarze inwestycji

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak budowa zjazdów, wycinka i urządzenie terenów zieleni, rozbiórki kolidujących z projektowaną drogą obiektów i elementów dróg istniejących

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu była poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Wskutek realizacji projektu zwiększył się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na terenie gmin Kańczuga i Pruchnik.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-08 01:39:50

Data modyfikacji: 2023-06-22 11:45:12

Wersja: 19

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-08 01:39:51
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-08 01:40:54
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-08 01:41:41
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-07-04 11:59:36
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 20:24:38
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:35:34
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-05 12:47:38
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-07 08:43:41
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-07 08:44:50
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-07 08:46:13
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:17:12
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 13:35:41
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-10 15:26:19
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2022-08-09 09:32:18
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-10-19 08:43:12
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2023-01-25 14:50:33
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2023-01-25 14:52:28
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-06-22 11:44:43
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego