Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 861 z 15.03.2018 r.


Opublikowano: 15-03-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 8+906,00 ÷ 13+399,34, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi w miejscowościach Sójkowa i Jata”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 15.03.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

 .

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo