Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Kolejna umowa o dofinansowanie projektu drogowego w ramach INTERREG V-A Polska -Słowacja

19.03.2020r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Województwem Podkarpackim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło”. Jest to już trzeci projekt drogowy realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt został przygotowany jako wspólne przedsięwzięcie Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego.

W imieniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej umowę podpisał Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, a w imieniu Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego, Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej inwestycji działa w roli lidera, a jego słowackim partnerem jest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Całkowita wartość projektu: 6 172 831,60 euro.

Montaż finansowy po polskiej stronie:

3 249 440,86 euro – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   573 430,74 euro – Budżet Województwa Podkarpackiego

Montaż finansowy po stronie słowackiej:

1 997 466,00 euro – EFRR

   234 996,00 euro – Budżet Państwa

   117 498,00 euro – Budżet Kraju Preszowskiego

Zakres inwestycji po stronie polskiej obejmuje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla w kilometrażu 21+475 - 28+967. Całkowita długość odcinka wynosi 7,274 km.

Zakres rzeczowy projektu po stronie polskiej:

  • wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni przy użyciu geosyntetyków,

  • wykonanie nowych warstw bitumicznych,

  • odnowienie poboczy, chodników i zjazdów,

  • modernizacja przepustów i rowów odwadniających,

  • modernizacja istniejących zatok autobusowych,

  • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją modernizacji drogi 993 na odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, zapoczątkowanej w ub. roku przez budowę nowych mostów w Kłopotnicy i Pielgrzymce. Warto zaznaczyć, że analogiczny projekt w ramach programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na swoim odcinku drogi nr 993 Województwo Małopolskie.

Po stronie słowackiej zmodernizowany będzie odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš – Lomné.

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

 


Zobacz również poprzednie aktualności

utrudnienie
Utrudnienie
Data dodania: 18-09-2020r.

19 -20 września zamknięcie drogi nr 991 na odcinku Czarnorzeki - Korczyna

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w związku z Wyścigiem G&o... czytaj dalej

Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego
Inwestycja
Data dodania: 11-09-2020r.

Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego

  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie aktualnie reali... czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Komunikat
Data dodania: 10-09-2020r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

PZDW w Rzeszowie weźmie udział w tegorocznych Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, w ra... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo