Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Mosty w Pielgrzymce otwarte

W dniu 4 grudnia 2019 odbyła się uroczystość otwarcia dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Pielgrzymka.

Całość inwestycji była podzielona na dwa zadania:

Zadanie Nr 1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka,

Zadanie Nr 2 – Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla  w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski.

W uroczystym otwarciu uczestniczyła Pani Alicja Zając Senator RP oraz Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnego samorządu oraz wykonawców inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 6 milionów zł z czego prawie 2,8 miliona stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, 3,4 miliona to dofilnanowanie z Budżetu Państwa.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. z Gorlic.

W ramach  pierwszego zadania wykonano, przebudowę istniejącego mostu w miejscu istniejącego wraz z dojazdami, budowę odwodnienia mostu, odcinkowe umocnienia dna i skarp potoku, budowę kanalizacji odwadniającej drogę. Natomiast  zakres prac na drugim zadaniu obejmował: budowę nowego mostu w miejscu istniejącego, umocnienie dna i brzegów potoku, przebudowę zatoki autobusowej, budowę kanalizacji odwadniającej drogę.

Przebudowane obiekty mostowe usytuowane są w ciągu drogi wojewódzkiej 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy województwami: podkarpackim i małopolskim. Przed realizacją przedmiotowej inwestycji nośność użytkowa obiektów ograniczona była do 20 ton, co uniemożliwiło niejednokrotnie przejazd pojazdów transportowych, zwłaszcza pomiędzy województwami, w chwili obecnej nie ma już ograniczeń tonażowych – mosty mają nośność 50 ton, co może w przyszłości skutkować możliwością rozwoju tego regionu województwa. Dostosowanie parametrów użytkowych nowo wybudowanych  obiektów do obowiązujących norm wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego (poprzez wybudowanie chodników) i kołowego. Ponadto zwiększenie światła obu mostów pozwoli na swobodny przepływ wysokich wód, co zmniejszy ewentualne ryzyko lokalnych podtopień w przypadku dużych opadów.

 


Zobacz również poprzednie aktualności

Od 1 lipca zniesienie ograniczenia tonażowego 15t na moście w Huzelach
Komunikat
Data dodania: 01-07-2020r.

Od 1 lipca zniesienie ograniczenia tonażowego 15t na moście w Huzelach

W dniu 1 lipca br. na remontowanym moście w m. Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej nr... czytaj dalej

utrudnienie
Utrudnienie
Data dodania: 25-06-2020r.

Odnowienie osuwiska w m. Solina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków.

W dniu 21.06 br w wyniku ulewnych deszczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce... czytaj dalej

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na drogach wojewódzkich
Komunikat
Data dodania: 20-06-2020r.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na drogach wojewódzkich

Stan Realizacji Liczba Zadań Długość... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo