Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa i budowa DW878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka – koncepcja projektowa

Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w roku 2020 i 2021 opracowana została koncepcja projektowa dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 odc. Szklary - Dynów”.

W koncepcji projektowej uwzględniony został wariant inwestycji obejmujący rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 od m. Tyczyn do m. Dylągówka po istniejącym śladzie oraz wariant obejmujący budowę nowego odcinka drogi w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 878 i 877 w m. Dylągówka, o orientacyjnym przebiegu wskazanym na poniższym rysunku – wariant opisany został w koncepcji projektowej jako „wariant alternatywny”.

Uzasadnienie dla wariantu budowy nowego odcinka drogi w obrębie skrzyżowania DW 878 i 877 w m. Dylągówka:

W stanie istniejącym pierwszeństwo ruchu na skrzyżowaniu DW 878 i DW 877 ustalone zostało na kierunku Rzeszów – Dynów, wlot DW 877 od strony Łańcuta jest wlotem podporządkowanym. Dodatkowo DW 877 za ww. skrzyżowaniem w m. Dylągówka przebiega w łuku o kącie zwrotu około 90° i małym promieniu, nie spełniającym wymogów obowiązujących przepisów. Taki stan niekorzystnie wpływa na płynność i bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu DW 878 i DW 877 oraz na ww. odcinku DW 877.

Budowa przebiegu alternatywnego w obrębie skrzyżowania DW 878 i DW 877 w m. Dylągówka poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu. Trasa dróg w obrębie skrzyżowania będzie poprowadzona w sposób płynny na kierunku o dominującym natężeniu ruchu tj. kierunku Rzeszów – Dynów, co również wpłynie korzystnie na przepustowość skrzyżowania (płynność ruchu) i obniży koszty transportowe. Na istniejącym odcinku drogi, zastąpionym przez nowy odcinek drogi, będzie odbywał się przede wszystkim ruch lokalny, ruch tranzytowy przebiegał będzie po nowym odcinku drogi.

Wskazany powyżej wariant alternatywny został wybrany do dalszych prac projektowych.

Do dalszych prac projektowych wybrany został również wariant obejmujący budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 od m. Tyczyn do m. Kielnarowa, którego koncepcja projektowa została udostępniona pod adresem:

http://www.pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat/budowa-nowego-odcinka-dw-nr-878-od-m-tyczyn-do-m-kielnarowa--koncepcja-projektowa

W związku z tym docelowy zakres budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka obejmie:

– budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 od m. Tyczyn do m. Kielnarowa;

– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 878 po istniejącym śladzie od m. Kielnarowa do m. Dylągówka;

– budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 w m. Dylągówka we wskazanym powyżej wariancie alternatywnym.

Opracowana koncepcja projektowa jest opracowaniem wstępnym, wskazującym lokalizację inwestycji oraz parametry techniczne dróg i wstępne rozwiązania techniczne. Na podstawie koncepcji projektowej dla wybranych wariantów opracowany zostanie projekt budowlany. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji planowane jest również uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji tj.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na etapie opracowania projektu budowlanego rozwiązania techniczne zostaną uszczegółowione i dostosowane do warunków wskazanych m.in. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też zaznacza się, że zakres zajętości terenu wskazany w koncepcji projektowej jest wstępny i może ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu) na etapie projektu budowlanego, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z opracowaniami wchodzącymi w skład koncepcji projektowej.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/LbpIRDYmlCOIFzm

Osobno poniżej zmieszczamy również link do zapoznania się z rysunkami planu sytuacyjnego, będącymi częścą opracowanego projektu koncepcyjnego.

Koncepcja 878 plan sytuacyjny

 

 


Zobacz również poprzednie aktualności

utrudnienie
Utrudnienie
Data dodania: 26-04-2022 r.

Ruch wahadłowy na odcinku DW895 Solina - Myczków

W związku ze zbliżającym się weekendem majowym oraz sezonem letnim, kiedy spodziewany jest... czytaj dalej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Cieszanów – gr. województwa. - rozwiązania sytuacyjne
Komunikat
Data dodania: 25-04-2022 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Cieszanów – gr. województwa. - rozwiązania sytuacyjne

Pod poniższym linkiem znajdują się rozwiązania sytuacyjne dla inwestycji pn.: „Rozbu... czytaj dalej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów - rozwiązania sytuacyjne
Komunikat
Data dodania: 19-04-2022 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów - rozwiązania sytuacyjne

Pod poniższym linkiem znajdują się rozwiązania sytuacyjne dla inwestycji pn.: „Rozbu... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego