Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 18-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 – zadanie nr 8A czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków w m. Nowy Lubliniec i Żuków czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 5+100 - 5+325 str. prawa w m. Zarzecze czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-07-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi woj. Nr 992 na odcinku Grab - Ożenna w km ok 44+290 do 45+090 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont istniejącego chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Sanok w km 25+670 + 25+828 strona lewa w miejscowości Jurowce czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w m. Nadolany czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-07-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego