Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zasady współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Zarządu Nr 342/6728/21 ustalił nowe "Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowych przez Województwo Podkarpacie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego".

W/w procedura ustala zasady i tryb postępowania w przebiegu całego procesu budowlanego dla zadań własnych Województwa Podkarpackiego z zakresu infrastruktury drogowej oraz bieżącego utrzymania dróg finansowanych ze środków budżetu Województwa z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:

Uchwała nr 342/6728/21 z dnia 07.12.2021 r. (.pdf)

Załączniki do Uchwały:

  1. Wniosek JST o wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich (.docx)

  2. Wniosek JST o wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego remontu chodnika/odnowy drogi/przebudowy drogi w ciągu dróg wojewódzkich (.docx)

  3. Wzór Umowy na budowę chodnika (.docx)

  4. Wzór Umowy na remont chodnika (.docx)

  5. Wzór Umowy na odnowę nawierzchni drogi (.docx)

  6. Wzór Umowy na przebudowę drogi (.docx)

  7. Wzór Umowy na udzielenie pomocy rzeczowej stanowiącej wykonanie przez samorząd terytorialny zadania drogowego ze środków własnych (.docx)

  8. Wzór Umowy na udzielenie pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowej (.docx)

  9. Wzór Umowy użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej (.docx)