Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów
Opublikowano: 2018-10-31

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 22 525 768,13 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 18 603 664,37 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 3 239 226,28 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 16.08.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 4,06 km

Lokalizacja projektu: powiat strzyżowski, gmina Czudec, gmina Strzyżów.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca m. Zaborów (km 7+650,00) do początku obwodnicy m. Strzyżów (km 11+708,03). Całkowita długość inwestycji to 4,05 km.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa odcinka istniejącej drogi - osiągnięcie nośności 115 kN/oś (klasa Z / G)

- budowa/przebudowa obiektów inżynierskich (przepustów) dostosowanych do przejazdu pojazdów o ciężarze całkowitym do 50 ton

- przebudowa/rozbudowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi w formie skrzyżowań zwykłych

- budowa/przebudowa chodników

- przebudowa zatok autobusowych i zjazdów

- przebudowa/rozbudowa układu odwodnienia drogi

- budowa oświetlenia

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

- budowa wymaganych urządzeń ochrony środowiska

- zastosowanie usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: obniżenia krawężników na przecięciu ciągów pieszych z drogami i zjazdami, ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z/G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,25 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR5

Cele projektu

Cel główny projektu to poprawa dostępności transportowej południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Efektem realizacji projektu jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, zwiększyła się jego atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-07 23:52:32

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:04:13

Wersja: 17

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-07 23:52:33
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-06 12:55:53
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-11 11:28:43
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-11 11:29:16
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 13:03:21
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-12-19 13:13:22
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-01-09 15:37:33
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-05 11:39:58
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 18:27:23
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 19:20:12
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 10:17:43
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:19:21
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:32:31
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 08:44:09
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-08 14:39:56
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-21 11:15:13
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego