Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja dla głuchych i głuchoniewidomych


Nagranie w polskim języku migowym (PJM) z informacjami o zakresie działalności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie


Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).


Zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych), mogą uczynić to składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych):

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w pokoju nr A1 w budynku przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a w Rzeszowie
  2. elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuro@pzdw.pl
  3. elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres ESP na Platformie ePUAP: /PZDWRzeszow/SkrytkaESP
  4. przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks 178609456

W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza PJM w jednej z jesdostek terenowych PZDW, wypełniony formularz należy przesłać bezpośrednio do danego Rejonu (dane kontaktowe znajdują się w zakładce Rejony Dróg Wojewódzkich), bądź do centrali PZDW w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (32,5 KB)


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-11-10 08:33:57

Data modyfikacji: 2021-11-10 08:33:57

Wersja: 1